en AETR

Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Pobierz demo

Pobierz wersje demonstracyjne oprogramowania.

News
Polityka jakości

Legal

AETR

Publikacja: November 27, 2012

AETR – European Agreement Concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road Transport.

AETR (PDF format; )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *