en Directive 2006/22/EC

Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Pobierz demo

Pobierz wersje demonstracyjne oprogramowania.

News
Polityka jakości

Legal

Directive 2006/22/EC

Publikacja: November 27, 2012

Directive 2006/22/EC of the European Parliament and of the Coucil of 15 March 2006 on minimum conditions for the implementation of Council Regulations (EEC) No 3820/85 and (EEC) No 3821/85 concerning social legislation relating to road transport activities and repealing Council Directive 88/599/EEC.

Directive 2006/22/EC (PDF format; 380 kB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *