en Regulation (EC) No 561/2006

Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Pobierz demo

Pobierz wersje demonstracyjne oprogramowania.

News
Polityka jakości

Legal

Regulation (EC) No 561/2006

Publikacja: November 27, 2012

Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport and amending Council Regulations (EEC) No 3821/85 and (EC) No 2135/98 and repealing Council Regulation (EEC) No 3820/85.

Regulation (EC) No 561/2006Regulation (EC) No 561/2006 (PDF format; 416 kB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *