Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Pobierz demo

Pobierz wersje demonstracyjne oprogramowania.

News
Polityka jakości

News

Troublesome updates with Windows Vista/7 system

Publikacja: March 18, 2008

Be familiar with our comments for software updates with Windows Vista/7 system.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *