Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Pobierz demo

Pobierz wersje demonstracyjne oprogramowania.

Attestation of driver legal employment

Attestation of driver legal employment and his compliance with the requirements of the Road Transport Law of 6 September 2001.

Attestation of driver legal employment (PDF format; )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *