Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Pobierz demo

Download trial

Attestation of driver legal employment

Attestation of driver legal employment and his compliance with the requirements of the Road Transport Law of 6 September 2001.

Attestation of driver legal employment (PDF format; )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *