Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Pobierz demo

Pobierz wersje demonstracyjne oprogramowania.

Attestation of the self-employed transport undertaker

Attestation of good repute, financial standing and professional competence of the self-employed transport undertaker performing road haulage and passenger transport for own account in accordance with the Road Transport Law of 6 September 2001.

Attestation of the self-employed transport undertaker (PDF format; )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *