Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Pobierz demo

Pobierz wersje demonstracyjne oprogramowania.

Legal

Laws and regulations

At our website you can find all necessary documention for road transport businesses as well as for road transport inspectors in our country. Below you can easily download them for your own needs.