Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Pobierz demo

Pobierz wersje demonstracyjne oprogramowania.

Regulation 3820/85 – driver’s working time

Do you employ drivers or are you a professional driver yourself? Do the regulations seem unclear to you? The Guide is ready for being printed for every driver and dispatcher.

Regulation 3820/85 - driver's working timeRegulation 3820/85 – driver’s working time (PDF format; )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *