Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Pobierz demo

Download trial

Regulation (EEC) No 3820/85

Regulation (EEC) No 3820/85 of 20 December 1985 on the harmonisation of certain legislation relating to road transport.

Regulation (EEC) No 3820/85Regulation (EEC) No 3820/85 (PDF format; 420kB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *