Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Pobierz demo

Download trial

Tachospeed and R2Płatnik integration

Tachospeed software is integrated with R2Płatnik software which aims to calculate wages, to file workers’ records, to make reports and to file HR documentation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *