Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Pobierz demo

Pobierz wersje demonstracyjne oprogramowania.

Tachospeed update manual step by step

  1. Exit Tachospeed.
  2. For safety measures save database by copying the file tachospeed.gdb located in the folder: c:\Program Files\Infolab\TachoSpeed\Baza\ – provided the software has been installed in default location.
  3. Open file of update.
  4. When update is started, insert Tachospeed path (which is Tacho.exe path): c:\Program Files\Infolab\TachoSpeed\ – provided the software has been installed in default location.
  5. Insert Update button.
  6. Start Tachospeed and check its version number.